vrijdag 10 november 2017

Sigrid Kaag: topdiplomaat met Palestijnse banden (2)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2017/11/10/sigrid-kaag-topdiplomaat-palestijnse-banden-2/

 

= IMO Blog = 

 

Hoe bezorgd moeten we ons maken over Sigrid Kaag als nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking? Ze is zoals gezegdgetrouwd met een Palestijnse voormalige onderminister onder Arafat. Ze stond aan het hoofd van UNRWA, waarvan de nauwe banden met Hamas bekend zijn. Ze woonde jarenlang met haar man in Oost Jeruzalem, en uit een uitzending van Buitenhof van 21 jaar geleden blijkt dat ze in ieder geval toentertijd het Palestijnse narratief volledig had omarmd. De ene na de andere aantijging tegen Israel wordt geuit, ze beweert dat de vader van haar man door een orthodox Joodse familie uit zijn huis is gezet, en dat hij door een Jood werd aangevallen. Ze heeft het continu over confiscatie van land, economische uitsterving, huisonteigeningen. Politiek actieve Palestijnen die zich voor vrede inzetten (want iets anders doen Palestijnse activisten uiteraard niet) worden door rechtse Israeli’s aangevallen. Ze zegt voor vrede te zijn, voor twee staten, maar gaat helemaal nergens in op Palestijns geweld en extremisme, op hoe een serie van aanslagen toentertijd de grote steun in Israel voor de Arbeidspartij en voor het Oslo vredesproces heeft doen kantelen in het voordeel van Netanyahu. Wel beschuldigt ze Netanyahu indirect van racisme, heel geraffineerd, door met instemming Israelische demonstranten aan te halen die het hebben over “soundbites met een haast racistische en demagogische teneur over de Palestijnse vredespartner (Arafat, RP) die in het nauw wordt gedreven”. Vervolgens legt ze uit dat Arafat inderdaad ‘geen perfecte regeringsleider’ is, maar daar voert ze tal van verzachtende omstandigheden voor aan: de Palestijnen hebben nou eenmaal geen perspectief, ze zitten gevangen in Gaza en worden behandeld als derderangs burgers. Het ligt, kortom, allemaal aan Israel en Arafat valt niks te verwijten. Ze zat tegenover de religieuze en emotionele Wiesje de Lange, wat haar in een comfortabele positie bracht als de redelijke stem die vrede wil en een oplossing, terwijl De Lange bleef hangen in de groot-Israel gedachte en haar gevoel bedreigd te worden en nooit een Arabier te kunnen vertrouwen.

 

Wellicht denkt ze inmiddels wat genuanceerder, en heeft ze gezien dat Arafat zelf ook een aandeel had in het geweld, en een dubbelrol speelde door enerzijds geweld soms te veroordelen en over vrede te praten, en tegelijkertijd zelfmoordaanslagen te steunen en Israel te delegitimeren. Wie weet, maar de kans is klein dat ze zo’n draai heeft gemaakt, zeker nu ze nog steeds met Anis Al-Qaq is getrouwd en jarenlang voor de VN in verschillende Arabische landen heeft gewerkt. Ze laat zich uiteraard nu niet meer in dezelfde termen uit, en heeft al gezegd ook in Israel over uitstekende kontakten te beschikken. Dat geloof ik zonder meer. Ze is een topdiplomaat en geen activiste, en heeft zich bovendien achter het regeerakkoord geschaard dat de volgende passage bevat:

In het Midden-Oosten draagt Nederland bij aan vrede en veiligheid. Nederland benut de goede betrekkingen met Israël en de Palestijnse Autoriteit voor het behoud en de verwezenlijking van de tweestatenoplossing: een onafhankelijke, democratische en levensvatbare Palestijnse staat naast een veilig en internationaal erkend Israël. Nederland zet zich tevens in voor verbetering van de onderlinge relaties tussen Israëliers en Palestijnen.

 

Nietszeggender en clichématiger is nauwelijks denkbaar. Er is dan ook zes weken over onderhandeld waarbij er niks lelijks in mocht staan over Israel van de CU en niks lelijks over de Palestijnen van D66. Dat de kans dat een Palestijnse staat levensvatbaar en democratisch wordt nogal klein is (lees hier een scherpe column van Paul Damen over dit thema) weten de politici ook wel, maar dat is niet aardig om te zeggen. En wat dan? Geen Palestijnse staat? Of onder voorwaarden, en welke, en past dat wel binnen het EU beleid? En dat de veiligheid van Israel moeilijk te garanderen is naast een werkelijk onafhankelijk Palestina waar mogelijk Hamas de macht grijpt en dan raketten van Hezbollah kan stationeren, daar wisten ze zo een-twee-drie ook geen oplossing voor. Esther Voet merkt op dat er met geen woord over de nederzettingen wordt gerept of de precieze grenzen, wat aan de CU te danken is. Ook de status van Jeruzalem en de vluchtelingen blijven onvermeld, en er wordt niet naar allerhande VN resoluties of eerdere vredesvoorstellen verwezen. Lag blijkbaar allemaal te gevoelig.

 

Volgens Hans Knoop zal Kaag weinig ‘kwaad’ kunnen uitrichten omdat zij is gebonden aan het regeerakkoord. Zij zal ‘binnen de marges van het vastliggend beleid moeten acteren’. Hij verwijst naar Frans Timmermans die als Kamerlid sancties bepleitte en ze als minister afwees, en naar het feit dat de regering maar een krappe meerderheid heeft. En naar Halbe Zijlstra die de politieke lijnen op het ministerie zal uitzetten. Dat is zeker waar, en ook Kaag zelf is te zeer diplomaat en te ervaren om een activistische koers voor te staan. Maar ze kan wel accenten zetten, en het is bekend dat op het ministerie onder ambtenaren de sfeer behoorlijk pro-Palestijns is. De CU zal uiteraard niet alles kunnen tegenhouden, en Zijlstra is wat betreft buitenlandbeleid behoorlijk onervaren. Helemaal gerustgesteld ben ik dan ook niet. Ik begrijp heel goed dat ze een zwaargewicht is, maar een neutraler persoon op deze post, met een wat minder activistisch verleden en echtgenoot, was beter geweest voor het evenwicht.

 

Ik ben er overigens redelijk zeker van dat een minister die getrouwd is met een Israeli die als minister onder Sharon zou hebben gediend, en die zelf bij een Israelische organisatie voor Joodse vluchtelingen zou hebben gewerkt, en zich bovendien vroeger fel anti-Palestijns zou hebben uitgelaten, op veel kritiek kan rekenen. Van de usual suspects die nu de kritiek uit ‘zionistische’ kringen hekelen, maar ook van gerenommeerde kranten en columnisten. Dus misschien moeten de mensen die zich ergeren aan de zorgen en negatieve reacties uit pro-Israelisch Nederland zich daar eens in verplaatsen.

Ratna Pelle

 

Sigrid Kaag: topdiplomaat met Palestijnse banden (1)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2017/11/09/sigrid-kaag-topdiplomaat-palestijnse-banden-1/

 

= IMO Blog = 

 

Er is, vooral in Joodse en pro-Israel kringen, al veel geschreven over Sigrid Kaag, de nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking.  Op diverse websites en Twitter uitte men zorgen en meer over haar Palestijnse echtgenoot (onderminister onder Arafat en nauw betrokken bij de Oslo akkoorden), uitspraken van haar over Netanyahu en foto’s waar ze met o.a. Arafat op staat. Anderen uit de pro-Israel scene, zoals aanvankelijk ook Keesje Maduraatje, oordelen opvallend mild over haar. Uiteraard roepen de felle reacties van sommigen ook weer tegenreacties op, die qua demagogie en stemmingmakerij niet onderdoen voor de ‘zionisten’. Zo hekelde Amsterjan, pseudoniem van historicus Jan Tervoort, de ‘ultrazionistische paniek’ na bekend worden van haar functie:

 

Al maanden wordt er op de extreem rechtse en ultrazionistische flank van het online meningen spectrum – ongetwijfeld op aangeven van extreem rechtse organisaties uit Israël – een hetze gevoerd tegen deze mevrouw die bij ondergetekende relatief onbekend was. Voorlopers bij deze hetze zijn uiteraard de judeo-fascisten van de website Opiniez die al maanden in hun stukken waarschuwen voor de benoeming van Kaag en daar andere politieke partijen (CU, VVD, CDA) mee lastig vallen.

 

Jan Tervoort is een serieuze historicus die twee jaar geleden gedetailleerd en redelijk genuanceerd inging op de kritiek van Likoed op een schoolboek van Meulenhoff waarin het Israelisch-Palestijns conflict wat kort door de bocht werd behandeld. Van zo iemand verwacht je dergelijk suggestief en hetserig taalgebruik niet. Hij heeft inmiddels liefst 4 artikelen aan de kwestie besteed, met allemaal dezelfde teneur: Met Kaag is niks aan de hand en er is geen enkele objectieve reden aan haar kwaliteiten of geschiktheid te twijfelen. Maar ‘ultrazionistisch rechts’ (daaronder vallen volgens hem mensen als Leon de Winter, Esther Voet en Joop Soesan) voert een georganiseerde hetze tegen haar, met hulp van de Israelische overheid met als doel te voorkomen dat ze als minister werd beëdigd. Deze hetze werd natuurlijk dankbaar opgepikt door populistisch rechts. Veel waarde hecht Tervoort daarbij aan een verkeerd citaat van Kaag over Netanyahu (zie ook verderop in deze blog) waarbij zij ervan wordt beschuldigd hem een racist te hebben genoemd, dat ook in verschillende Israelische media verscheen. Bij Tervoort is er uiteraard nergens sprake van slordigheid of haastwerk, maar is alles terug te voeren op een groot zionistisch complot.

Vervolgens verwijt hij de ‘ultrazionisten’ (o.a. Leon de Winter en Frank Berkemeier) dat zij haat willen zaaien tegen het Palestijnse volk en ‘hun tegenstanders in het debat willen delegitimeren door middel van laster, insinuaties en beschuldigingen van antisemitisme en het propageren van regelrechte geschiedvervalsing m.b.t. Israelisch-Palestijns conflict. Alles zodat de illegale kolonisatie van ‘Judea en Samaria’ zoals zij de Westbank abusievelijk en anachronistisch noemen, ongestoord voortgang kan vinden.’ Toe maar. Het klopt dat sommige tweets die hij aanhaalt erg kort door de bocht zijn, en ook het Likoed persbericht (dat pas na dit stukkie van Tervoort uitkwam) is hier en daar meer dan slordig. Ook Esther Voet doet hier volgens hem aan mee en ‘behoort tot deze kliek’, hoewel ze ‘het schelden en lasteren graag aan anderen over laat’ houdt zij zich bezig met ‘op rechts salonfähig maken van ‘extreem rechts Israël’ en het delegitimeren van mensen die terecht kritiek hebben op de illegale kolonisatie van de Westbank.’

 

Zo kun je iedere jouw onwelgevallige mening natuurlijk heel simpel, inderdaad, delegitimeren. Je zet mensen weg door ze met bepaalde ‘klieken’ te associëren, bedoelingen achter hun handelen en mening te zoeken die er niet direct uit af te leiden zijn en ze standpunten in de schoenen te schuiven die ze niet verkondigen. Tervoort haalt dan wat echt racistische bagger op Twitter aan (over welk onderwerp vind je die niet?) en spreekt vervolgens van ‘Voets racistische klapvee op twitter’. Hoe diep kun je zinken? Alsof zij iets met die bagger te maken heeft omdat die mensen toevallig weleens een tweet van haar liken? Wat een laag, tendentieus en demagogisch stukje.

 

Zoals gezegd volgden op dit stukje nog drie delen en is nog een slotdeel aangekondigd. Tegelijkertijd verwijt hij GeenStijl wel drie stukjes over Kaag te hebben geschreven. Natuurlijk is Kaag voor GeenStijl gefundenes Fressenen verpersoonlijkt zij alles wat men daar haat. Ze is nauw verbonden met de VN en internationale diplomatie, heeft veel met Arabieren samengewerkt, heeft met terroristen gepraat, een Palestijnse echtgenoot en er zijn foto’s van haar met hoofddoek en Arafat en Hezbollah leiders. Wat wil een GeenStijl ‘redacteur’ die nog even snel moet scoren nog meer? Oh ja, en ze is van D66, inmiddels GroenLinks en de PvdA voorbijgestreefd als object van haat bij populistisch rechts.

Als een ware onderzoeksjournalist zoekt Tervoort deze onverkwikkelijke kwestie tot op de bodem uit. In ronkende zinnen probeert hij ons van de ernst van de zaak te doordringen:

 

Het is voor ondergetekende onmogelijk om het totale verloop van de hetze tegen Sigrid Kaag in de (sociale) media te schetsen. Wat nu volgt is een samenvatting daarvan met de belangrijkste gebeurtenissen/publicaties en spelers die de hetze aan de gang houden met als doel zicht te krijgen op hoe extreem rechts Israël zijn invloed aanwent om een nieuwe Nederlandse minister, op voorhand, te beschadigen.

Na deze ‘samenvatting’ met vooral veel amok om een niet helemaal correct weergegeven citaat, volgen in het volgende deel wederom grote woorden over ‘extreem rechts Israelisch gedachtegoed’:

 

Bij deze specifieke hetze tegen Kaag wordt ook de groeiende invloed van extreem rechts Israëlisch gedachtegoed met betrekking tot het Israelisch-Palestijns conflict, op de populistische ‘nieuw rechtse’ tegenelite in de politiek en media (PVV, FvD, Geenstijl, TPO, DDS) duidelijk zichtbaar. Zij zijn immers fellow travelers en vinden en helpen elkaar in hun gedeelde activisme tegen de elite, tegen de islam en tegen links.

 

Zo wordt wederom alles op een hoop gegooid. Als je tegen Kaag bent ben je blijkbaar ook tegen links en tegen de islam, tegen de elite en ook tegen Europa en voor Trump en Wilders en tegen Merkel uiteraard. Bij ‘extreem rechts Israelisch gedachtegoed’ denk ik aan Meir Kahane en andere fascistoïde figuren, aan mensen die vinden dat Joden ver verheven zijn boven anderen en dat alle Palestijnen uit de Westbank verdreven moeten worden, niet aan mainstream pro-Israel ideeën zoals Voet of De Winter die ventileren. De nuance mag bij hun soms ontbreken en ze provoceren graag, in de kern staan ze geen extreme ideeën voor. Likoed Nederland is rechts en vaak tendentieus maar niet extreemrechts en staat een pragmatische koers voor.

Ondertussen gaat Jan Tervoort alle inhoudelijke vragen uit de weg. Hij schrijft dat Kaags standpunten over Israel in overeenstemming zijn met het internationaal recht, en negeert de vraag of zij door haar huwelijk met een Palestijnse activist en voormalig lid van Arafats regering niet te zeer verbonden is geraakt aan een op zijn zachtst gezegd nogal omstreden regime. Hij negeert de vraag of ze wel objectief naar het conflict kan kijken gezien haar achtergrond en eerdere uitspraken, en of ze wel genoeg afstand heeft om doordachte besluiten over de miljoenen aan hulpgeld en subsidie voor de PA en Palestijnse projecten te nemen. Over de vraag hoeveel zorgen we ons wat dit betreft over Kaag moeten maken meer in de volgende blog.

Ratna Pelle

 

woensdag 18 oktober 2017

Het pro-Israelische NOS Journaal (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2017/10/18/pro-israelische-nos-journaal/

 

= IMO Blog = 

 

Het NOS Journaal wordt er ook geregeld van beschuldigd te pro-Israel te zijn. In stevige bewoordingen uitte Dries van Agts The Right Forum (TRF) zijn onvrede over een reportage van Monique van Hoogstraten van afgelopen juli, waarin wel duidelijk wordt gemaakt dat Abbas degene is die de invoer van medicijnen en stroom stopte en ervoor zorgt dat patienten geen toestemming meer krijgen om in Israel behandeld te worden. Want het lag toch allemaal eigenlijk aan Israel dat met een ‘wurgende blokkade en drie verwoestende offensieven‘ van Gaza een ‘humanitair spookhuis’ had gemaakt? En dat ‘volgens het internationaal humanitair recht de verplichting heeft in de elementaire levensbehoeften van de bevolking van Gaza te voorzien’. En bovendien is ‘de strijd tussen de PA en Hamas om te beginnen in de Israëlische bezettingspolitiek geworteld’, waarbij ‘de internationale gemeenschap al jaren schaamteloos de andere kant opkijkt, zoals ze ook Israëls illegale koloniale avonturen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem structureel op hun beloop laten’.

 

Dat moet volgens TRF bij ieder item over de Palestijnen allemaal vermeld worden, want anders mist de kijker ‘alle context die hij nodig had om te begrijpen waarom Gaza op de rand van de volledige ineenstorting balanceert’ en daarmee maakt de NOS ‘haar verantwoordelijkheid om de samenleving van deugdelijke informatie te voorzien ondergeschikt aan een politieke agenda’, en verwordt men tot ‘een spreekbuis van de regering-Netanyahu’.

Toe maar. Een NOS uitzending waarin correct wordt weergegeven dat Abbas een aantal maatregelen heeft genomen die de bevolking in Gaza ernstig treffen, maakt de NOS tot spreekbuis van Netanyahu. Je zou net zo goed kunnen zeggen ‘tot een spreekbuis van Hamas’ want de strekking van het item is dat de maatregelen niet zozeer Hamas treffen alswel de gewone bevolking:

“En of Abbas ook echt bereikt wat hij voor ogen heeft? Hamas buigt niet, zegt Van Hoogstraten. “Hun leiders worden niet getroffen. Die hebben bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak.” En de bevolking moet steeds minder hebben van de man die regeert vanuit Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. Van Hoogstraten: “Dit is niet waarmee hij Hamas raakt. Dit is waarmee hij zijn eigen aanhang verliest.” ”

 

Wat Van Agt en co natuurlijk steekt, is dat de Palestijnen ook problemen hebben die niet aan Israel te wijten zijn, maar aan intern geruzie, corruptie en incompetentie. In dit item had het weinig meerwaarde (en kost het teveel tijd) al het wapengemeen tussen Hamas en Israel te vermelden, de beperking van invoer van goederen in reactie op de vele raketbeschietingen, etc. Daar is wanneer het actueel is ruimschoots aandacht voor bij de NOS, en wordt ook ruimschoots het Palestijnse perspectief belicht.

TRF kraamt daarbij een hoop onzin uit. De strijd tussen Fatah en Hamas is niet in de bezetting geworteld. Lang voordat er een bezetting was en voordat Israel was gesticht sloegen verschillende Palestijnse groeperingen elkaar al de koppen in. De interne strijd tijdens de grote Arabische Opstand in de jaren ’30 kostte duizenden Palestijnen het leven, en droeg bij aan hun verlies in 1948. Israel houdt Gaza al ruim tien jaar niet meer bezet en is ook niet meer verantwoordelijk voor de eerste levensbehoeften van de Gazanen, niet meer dan Egypte in elk geval dat ook aan Gaza grenst. Na de machtsovername van Hamas zijn er internationale afspraken gemaakt over de doorgang van personen en goederen en de controle daarvan aan de verschillende grenzen. Dat is nogal wat anders dan een ‘wurgende blokkade’.

Feit is dat Hamas’ eigen broeders bereid zijn veel verder te gaan dan Israel in het onder druk zetten van hun rivaal Hamas om concessies gedaan te krijgen. Rechtse Israelische politici fantaseerden weleens over stopzetting van stroomvoorziening of het echt dichtgooien van de grenzen, maar werden vervolgens altijd teruggefloten. Die politici zeiden zulke dingen altijd wanneer er weer eens een raket op een kleuterschool was gevallen of een gezin het ternauwernood had overleefd, dankzij de goede schuilkelders en het dure waarschuwingssysteem van Israel.

Maar nu Abbas zulke dingen daadwerkelijk doet en arme jongetjes in een electrische rolstoel niet meer vooruit kunnen, of een jonge vrouw haar kankermedicijnen niet meer krijgt, worden Van Agt en co boos op…. de boodschapper! Die had de boel zo moeten draaien dat toch Israel weer de schuldige lijkt aan al het Palestijnse leed, ongeacht wat ze zelf doen. Dat is eigenlijk heel denigrerend naar de Palestijnen zelf, die blijkbaar nooit verantwoordelijk zijn voor hun daden en daarom ook nooit ergens op aangesproken kunnen en mogen worden. Nee, de internationale gemeenschap had Israel, nog veel meer dan het al doet, onder druk moeten zetten om met allerlei Palestijnse eisen in te stemmen. Dan komt het allemaal goed en is een welvarende, goed georganiseerde, vreedzame en democratische Palestijnse staat zo geregeld.

 

Naast een algemeen artikel (zonder auteur) op de website van TRF onder het kopje ‘nieuws’ schreef Dries van Agt er onder ‘opinie’ een open brief over naar Marcel Gelauff, eindredacteur van het NOS journaal. Ook daar veel retoriek over een ‘wederrechtelijke bezetting’, ‘wurgende blokkade’, ‘gebarricadeerde landstrook’, VN resoluties en natuurlijk kan de ‘openluchtgevangenis’ niet ontbreken.

Je zou zeggen dat de NOS dergelijke kritiek niet al te serieus neemt. TRF en Van Agt deden niet eens een halfslachtige poging om enigszins evenwichtig te zijn of om begrip te tonen dat de NOS geen verlengstuk van het PLO ministerie van Propaganda is. Maar verschil moet er wezen. Waar mensen uit pro-Israel hoek vaak uberhaupt geen antwoord krijgen, of een korte standaardreactie, of op zijn allerbest een nogal negatief getoonzette brief waarin zowat alle kritiek wordt ontkend, krijgt de ‘zeer geachte heer Van Agt’ een flinke veer in zijn kont:

“Dank voor uw betrokken open brief over de situatie in Gaza en de berichtgeving door de NOS. Het is mij zeer wel bekend dat u zich, als pleitbezorger van een rechtvaardige vrede in het Israëlisch-Palestijnse conflict, beijvert voor het lot van het Palestijnse volk, onder andere als erevoorzitter en oprichter van The Rights Forum.”

 

Van Agt is natuurlijk helemaal niet voor een rechtvaardige vrede, maar voor het eenzijdig doorzetten en steunen van alle Palestijnse eisen, inclusief het zogenaamde recht op terugkeer van de vluchtelingen en al hun nakomelingen. Wanneer Gelauff hierin mee gaat, laat hij in feite zien zelf niet objectief te zijn. Maar het zal wel vooral als geslijm bedoeld zijn bij deze oud-premier.

Op het verwijt dat de NOS geen aandacht besteedt aan de ‘werkelijke situatie in Gaza en de achterliggende oorzaken’ schrijft Gelauff haast verongelijkt dat Van Agt de NOS ‘werkelijk onrecht doet’. Hij ontkent met klem dat men de suggestie had willen wekken dat het lijden in de Gazastrook wordt veroorzaakt ‘door een hooggeplaatste Palestijn op de Westoever’, en vervolgt dat ‘het waar is dat we niet specifiek stilstonden bij de gevolgen van de bezetting sinds 1967 en niet specifiek de Israëlische blokkade noemden die al tien jaar plaatsvindt, maar daarmee is niet gezegd dat we de gevolgen daarvan negeren of ontkennen.’

Nee, god verhoede hebben we niet de indruk willen wekken dat de Palestijnen er ook zelf een puinhoop van maken, en dat daar misschien wel de belangrijkste oorzaak ligt voor hun ellende en het feit dat ze nog geen eigen staat hebben. En god verhoede hebben we de aandacht willen afleiden van Israels wandaden, want die zijn natuurlijk altijd per definitie veel en veel erger dan wat Palestijnen elkaar aandoen. Nee, we hebben tijdens de ‘laatste grondoorlog tussen Israel en Gaza ‘ondanks al het oorlogsgeweld’ dagelijks bericht over ‘de situatie in dit gekwelde en door u genoemde ‘gekooide’ gebied. En dat weken achtereen.’ En daarbij dus vooral het Palestijnse perspectief gegeven, want anders was die verslaggever zijn leven echt niet zeker, want later bleek dat Hamas de media er stevig onder hield en bepaalde wat men wel en niet mocht tonen.

Gelauff smeekt Van Agt vervolgens om ‘onze verslaggeving in een groter geheel en over een langere periode te bezien’ met de wens dat hij dan ‘vast tot een andere conclusie komt’. Ja, dat zou je inderdaad verwachten als je de algehele tendens bekijkt, maar voor Van Agt kan het niet pro-Palestijns genoeg zijn. Dit item was een uitzondering op de regel, net als die keer dat Monique van Hoogstraten een tipje van de sluier oplichtte over de restricties door Hamas in Gaza – nadat ze zelf weer veilig in Israel was.

 

Gelauff schrijft vervolgens ten overvloede dat hij ‘zich niet kan voorstellen dan ons publiek ‘in het geheel niet op de hoogte is van de blokkade van Gaza door Israël’. Nee, dat is ook onvoorstelbaar. Deze niet bestaande blokkade (humanitaire goederen mogen immers onbeperkt ingevoerd worden) komt in zowat ieder item over Gaza aan de orde, met doorgaans geen of nauwelijks uitleg over hoe het werkelijk zit en waarom bepaalde producten niet binnen mogen en alles streng wordt gecontroleerd. Tot slot krijgt Van Agt een zeer hartelijke uitnodiging: ‘Mocht het u aanspreken om met ons als redactie hierover het gesprek aan te gaan teneinde wat meer inzicht te krijgen in ons denken en handelen (en wij in het uwe) dan bent u bij deze van harte uitgenodigd. Wij lossen gaarne de benodigde praktische perikelen op, die dit voor u oproept.’

Ik klink wellicht jaloers, maar de toonzetting van de brief die ik vorig jaar van Marcel Gelauff terug kreeg was toch een tikje anders. En dan was ik al blij dat ik een redelijk uitgebreide brief kreeg, want dat gebeurt meestal niet als je je beklaagt over eenzijdige of onjuiste berichtgeving. Wordt Dries van Agt eerst geprezen om zijn betrokken reactie en voorts neutraal geschreven dat het hem bekend is dat hij zich voor een rechtvaardige vrede etc. beijvert, ik kreeg direct te horen dat mijn brief geen nieuwe gezichtspunten bevatte en dat duidellijk was uit welke hoek hij kwam.

Op kritiek schreef Gelauff mij in directe zin ‘Dat herken ik niet’, zonder omhaal van woorden en mooie formuleringen met het verzoek toch vooral ook de kant van de NOS te begrijpen. En vervolgens wordt ik ervan beticht dat ik van de NOS vraag dat men vanuit ‘mijn perspectief, vanuit Israëlisch perspectief, bericht’. Een onterechte aantijging, waarmee ik in de hoek van de propagandisten word neergezet waar je eigenlijk niet echt serieus mee in gesprek hoeft te gaan. De brief had dan ook meer het karakter van ‘We leggen het je graag nog een keer uit’ en niet ‘We gaan graag de dialoog met je aan’. Op mijn brief, in tegenstelling tot Van Agt, dan ook geen uitnodiging om te komen praten en ‘meer inzicht te krijgen in elkaars denken en handelen’.

Wanneer ik de NOS verzoek om ‘zorgvuldiger en minder bevooroordeeld te berichten over dit gecompliceerde conflict’, krijg ik als reactie dat dat ‘een gemakzuchtig en tendentieus verwijt’ is, ‘een doorzichtig frame’ dat ik verre van mij werp’. Dit terwijl Van Agt van ‘onthutsende desinformatie’ en ‘misleidende onvolledigheid’ spreekt en het algemenere artikel op The Rights Forum over dezelfde uitzending in de kop al van een ‘absoluut dieptepunt spreekt en vervolgens wordt gespeculeerd over ‘wat de Journaalredactie beweegt om zich als heraut van de regering-Netanyahu te gedragen?‘ Het is waarschijnlijk geen ‘journalistieke onkunde’ maar ‘een pricipiele politieke stellingname‘ omdat men al zo vaak de fout in zou zijn gegaan, aldus TRF.

Dat zijn toch duidelijk hardere aantijgingen dan ik deed, maar zoals gezegd bleef Gelauff tegenover Van Agt erg vriendelijk en maakte hem geen tegenverwijten. Verschil moet er wezen, maar de vraag blijft of dit slechts beleefdheid is om de oud-premier met meer egards te behandelen dan een onbekende blogger, of dat er, om het met TRF te zeggen, een principiele politieke stellingname achter schuilgaat? Wellicht staat men bij de NOS, die immers vaak negatief over Israel bericht, toch wat dichter bij het zeer Israelkritische gedachtengoed van Van Agt?

Ratna Pelle

 

dinsdag 17 oktober 2017

Het Jeugdjournaal redt de kinderen van Gaza (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2017/10/17/jeugdjournaal-redt-kinderen-gaza/

 

= IMO Blog =  

 

Vorige maand vloog het Jeugdjournaal uit de bocht. De blunder was zo erg, dat de NOS vier dagen later deemoedig schreef dat men ‘iets fout’ had gedaan. Een soort van rectificatie dus, maar nogal onbeholpen geformuleerd met zinnen als ‘Een volgende keer zullen we nog beter ons best doen als we dit soort ingewikkelde onderwerpen in het Jeugdjournaal uitleggen.’ Wat was er gebeurd dat men tot deze nogal ongebruikelijke stap besloot?

 

De grootste journalisitieke blunder was dat al het beeldmateriaal en ook bijna alle informatie afkomstig was van de website van Save the Children. De reportage (van minuut 11.25 tot 14.25) gaat over hoe zwaar kinderen in Gaza lijden onder het tekort aan water en elektriciteit. Verschillende kinderen vertellen over hun situatie, maar dat doen zij niet aan een interviewer van de NOS. De beelden zijn allemaal afkomstig van Save the Children. De NOS is er voor deze reportage helemaal niet geweest en heeft niet met eigen ogen rondgekeken en met verschillende mensen gepraat. Dat staat op nogal gespannen voet met een onafhankelijke nieuwsgaring. Ook de eigen uitleg over de situatie komt niet erg onafhankelijk over, en hierin worden geen andere bronnen vermeld dan opnieuw Save the Children.

 

Ik schrijf  het zogenaamd eigen commentaar met uitleg hier even uit en geef vervolgens aan wat er niet aan klopt.

“In de Gazastrook wonen Palestijnen. Al tientallen jaren is er ruzie tussen de Palestijnen en Israeliers. Die ruzie gaat vooral over grondgebied. Van wie is welk stuk land, en wie mag waar dus wonen. De Israeliers hebben de Gazastrook helemaal afgesloten. Dat is al 10 jaar lang zo. Niemand kan er zomaar in of zomaar uit. De Israeliers vinden dat dit nodig is voor hun veiligheid. Door het gebied af te sluiten, komen ook veel hulpgoederen de Gazastrook niet in of uit. Er is gebrek aan drinkwater en stroom. Dat zorgt ervoor dat het in de Gazastrook voor kinderen onleefbaar is geworden, zegt Save the Children.”

 

Daarna wordt direct weer een zielig kind van StC ten tonele gevoerd, dat in een electrische rolstoel zit en daarom zonder stroom niet kan bewegen. Vervolgens meldt men nog eens dat volgens StC ‘kinderen nooit moeten lijden omdat volwassenen ruzie maken, en Israel daarom moet stoppen met het afsluiten van de Gazastrook’.

De eerste regels kloppen min of meer, al gaat de ‘ruzie over wie waar mag wonen’ niet over de Gazastrook, maar over de Westbank en in feite ook over Israel zelf, dat de meeste Palestijnen nog steeds claimen als hun staat (zoals bijvoorbeeld ook weer uit de nieuwe schoolboeken van dit jaar blijkt). Daarna gaat het mis. Israel heeft de Gazastrook niet ‘helemaal afgesloten’ waardoor er niemand meer in of uit zou kunnen. Jaarlijks gaan tienduizenden Gazanen de grens over om in Israelische ziekenhuizen behandeld te worden, en tot voor kort betaalde de Palestijnse Autoriteit daarvoor de rekening. Ook laat Israel hulpgoederen door en andere producten die geen mogelijk gevaar vormen, en het gebrek aan drinkwater en stroom heeft evenmin met deze zogenaamde blokkade te maken. Egypte heeft de grensovergang voor personen helemaal afgesloten, vanwege de dreiging van aanslagen en samenwerking tussen Hamas en terroristen in de Sinaï. Verder is vooral de PA schuld aan de electriciteitscrisis, zoals andere media wel correct weergeven:

“President Abbas heeft de ‘schaduwregering’ van Hamas de laatste maanden onder zware druk gezet, ten koste van de twee miljoen inwoners van Gaza. Hij beperkte de levering van elektriciteit en medicijnen, staakte de betaling van ambtenarensalarissen en weigerde op te draaien voor de kosten van de Gazanen die medische hulp nodig hebben in Israël of op de bezette Westelijke Jordaanoever, waar Abbas zetelt.”

 

Het jeugdjournaal doet alsof Israel voor alle ellende in Gaza verantwoordelijk is. Niet gemeld wordt dat Israel al 10 jaar weg is uit de Gazastrook en er juist in die 10 jaar verschillende conflicten werden uitgevochten omdat Hamas een enorm raketarsenaal had opgebouwd waarmee het de bewoners van Zuid-Israel regelmatig bestookte, en omdat Israelische soldaten van hun eigen grondgebied werden ontvoerd. ‘De Israeliers vinden dat dit nodig is voor hun veiligheid’ klinkt zonder die informatie nogal ongeloofwaardig.

Een excuus dus voor deze grove missers, maar dat zullen maar weinig kinderen hebben gezien (Ik neem aan dat dat excuus niet in het jeugdjournaal is voorgelezen en wie gaat nou 4 dagen later spciaal kijken op de website om te kijken of er misschien een rectificatie staat?). Wat bij hun waarschijnlijk is blijven hangen is dat de kinderen in Gaza geen leven hebben omdat dat gemene Israel daar alles heeft afgesloten en ze daar in feite gevangen houdt. Dat kinderen niet mogen lijden onder de ruzies van volwassenen is een waarheid als een koe, en kan van ieder conflict gezegd worden.

Ratna Pelle

 

donderdag 12 oktober 2017

Israëlzondag van PKN ter discussie op The Rights Forum

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2017/10/12/israelzondag-pkn-discussie-op-the-rights-forum/

 

– Door Tjalling –

 

De eerste zondag van de maand oktober staat in de Protestantse Kerk Nederland bekend als Israëlzondag. Die dag is enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog ingesteld om, kort gezegd, een concretere invulling te geven aan de relatie met Israël. Er wordt dan ook een handreiking aangeboden om mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof te brengen en mede daardoor het begrip voor en gesprek met joden te bevorderen. Het thema van de handreiking was dit jaar ‘ommekeer, verzoening met God en mensen’ (link download pdf). De Israëlzondag is door de initiatiefnemers welwillend bedoeld, maar niet iedereen is blij met zo’n speciaal aan Israël gewijde dag in de PKN. Jaap van der Vinne is daar één van. Hij kreeg ruimte voor een onheus kritisch opiniestuk over de Israëlzondag op de site van The Rights Forum, een forum wat is opgericht op initiatief van voormalig minister-president Dries van Agt.

 

Boven Van der Vinne’s artikel staat de titel: ‘Israëlzondag: goede gelegenheid voor PKN zich te bezinnen op lot van Palestijnen’. Zo’n opschrift belooft niet veel goeds en het is echt jammer dat nu ook de bedoeling van de Israëlzondag ter discussie wordt gesteld. Natuurlijk heeft Israël niets te verwachten vanuit de hoek van The Rights Forum, maar het is ronduit irritant hoe ook weer door Van der Vinne begrippen uit het Evangelie, zoals barmhartigheid en gerechtigheid, kritiekloos worden verbonden met het Israëlisch-Palestijnse conflict. De PKN zou ‘schromen zich daarover uit te spreken’. Dat klopt niet. In zijn toespraak (download pdf) over het Kairos Document ‘Uur van de waarheid’ op 22 december 2009 zei toenmalig scriba dr Arjan Plaisier dat de PKN solidair wilde zijn met de Palestijnse Christenen: “Als de stem van geloof, hoop en liefde klinkt, heeft dat een betekenis ook over de grenzen van de Palestijnse geloofsgemeenschap heen”. Uit diezelfde toespraak: “Liefde dekt niet toe dat de bezetting van Palestijnse gebieden, hoewel die zijn achtergrond heeft in de veiligheidspolitiek van Israël, volgens internationaal recht illegaal is. Dat geldt ook voor de nederzettingspolitiek”. Dit is heel duidelijke taal. De PKN schroomt niet in het doen van uitspraken over Palestijns lijden.

 

Van der Vinne vraagt zich in zijn artikel ook af of de initiatiefnemers van de Israëlzondag destijds in 1948 zich wel bewust waren van de Nakba, ‘waarbij meer dan 700 duizend autochtone bewoners van het land moesten vluchten’. Waarom hierbij niet tegelijk ook het benoemen dat de Joden door Arabische legers werden aangevallen, nadat er op 29 november 1947 in de VN een meerderheid bleek voor het stichten van een Joodse staat? Zijn hele betoog ademt deze eenzijdigheid, al beginnend met ‘honderd jaar onrecht’(!) en het weglaten van elke verantwoordelijkheid van de Palestijnen zelf voor de huidige situatie.

 

En dan gaat deze opinieschrijver zich nota bene ook nog bemoeien met de bestemming van de collecte op de Israëlzondag. De ingezamelde gelden zouden niet meer naar Kerk&Israël en Nes Ammim mogen. Het doel van Kerk&Israël is om mensen in de kerk dichter bij de joodse wortels van hun geloof te brengen, en Nes Ammim is een internationale en interreligieuze werk- en leefgemeenschap in West Galilea. Vooral de besteding van de collecte aan Nes Ammim moet bespreekbaar worden gemaakt, want Israël zou zijn veranderd ‘van een sobere, op socialistische leest geschoeide samenleving in een meer individualistische en kapitalistische maatschappij’ met daarin ook nationalistische tendensen. Een dergelijke beargumentering is gewoon belachelijk en doet denken aan de uitspraak van ‘wie een hond wil slaan kan altijd wel een stok vinden’. In de meeste West-Europese landen heeft immers een vergelijkbare ontwikkeling plaatsgevonden als in Israël en bovendien wordt Nes Ammim helemaal niet door de Israëlische overheid gesteund.

 

Voorts komt de nu 50 jaar lang durende bezetting van de Westelijke Jordaanoever voorbij en dan en passant ook nog de opmerking dat er in Israël scheiding van staat en synagoge zou moeten zijn. Daar is veel voor te zeggen, maar wil de schrijver ook een scheiding van moskee en staat in beoogd Palestina? Dat wordt er niet bij vermeld.

 

Van der Vinne’s voorstel is om de opbrengst van de collecte te besteden aan mensenrechtenorganisaties als B’Tselem en enkele andere, die al net zo uiterst kritisch zijn over het beleid van Israël. Maar juist deze organisaties zouden ‘het geweten vormen voor vrede en mensenrechten in Israël, vooral nu ze internationale steun hard nodig hebben’. Overigens worden tal van dergelijke organisaties al gesteund via kerkelijke actieclubs als IKV-Pax Christi en ICCO.

 

Al zullen de in het artikel genoemde organisaties ook goede bedoelingen hebben, het is zeker niet passend om daarvoor geld in te zamelen op de Israëlzondag. Het hele betoog komt neer op, zeg maar, een soort van – ongevraagde – oproep aan de PKN om haar Israëlzondag en de bestemming van de collecte, niet meer te geven aan voor wie het bedoeld is, wel aan de criticasters daarvan. Een oproep die herkenbaar is voor koers en karakter van The Rights Forum, maar beslist niet passend bij de Israëlzondag van de PKN.

 

dinsdag 5 september 2017

Openheid Jeruzalem kan niet met christelijke ethiek worden gewaarborgd

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2017/09/05/openheid-jeruzalem-kan-niet-met-christelijke-ethiek-worden-gewaarborgd/

 

– Door Tjalling –

 

Monseigneur Pierbattista Pizzaballa, de apostolische administrator van het Latijnse patriarchaat van Jeruzalem heeft zich tijdens een meeting op de Jongerenontmoeting van Communione e Liberazione in Rimini op betreurenswaardige wijze uitgelaten. Volgens hem zou de Israëlische ‘Muur van schande’ symbool staan voor angst, gebrek aan communicatie en wantrouwen.

 

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen is ingewikkeld. Zoals bij elk conflict het geval is kunnen ook hier alle betrokken partijen verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van hun daden en reacties daarop. Echter een Israëlische reactie op Palestijns terrorisme wordt opvallend vaak bekritiseerd, waarbij nogal eens de context achterwege wordt gelaten. Ook Pizzaballa bezondigt zich daaraan. Aan het begin van deze eeuw was door de vele Palestijnse zelfmoordaanslagen de toestand in Israël onhoudbaar geworden. Om daar een einde aan te maken kwam er de afscheidingsbarrière. Mgr. Pizzaballa mag die dan een ‘muur van schande’ vinden, maar daarmee doet hij de noodzakelijke functie daarvan tekort en laten we wel wezen, zelfmoordterroristen stop je echt niet door hen met een christelijke verzoeningshouding tegemoet te treden. Dat zou gelijk aan suïcide zijn. Toch mag ieder een eigen mening hebben en die ventileren al is dat laatste naar mijn mening wel aan een voorwaarde verbonden. Gezaghebbende functionarissen zouden alleen publiekelijke uitspraken moeten doen vanuit realiteitsbesef en in geval van het Midden-Oosten Conflict ook nog enige lef.

 

Mgr. Pizzaballa tegen de jongeren in Rimini: “Daarom moeten de heilige plaatsen van elke gemeenschap er toegankelijk zijn”. En: “Religieuze en politieke leiders mogen Jeruzalem niet opeisen, maar zij moeten de openheid ervan verdedigen”. Jeruzalem is in loop der geschiedenis vaak opgeëist en veroverd. Op 15 juli 1099 bijv. veroverden de kruisvaarders Jeruzalem en vermoordden er bijna alle joodse en islamitische inwoners. Ander voorbeeld: Tussen 1948 en 1967 was Oost Jeruzalem in Jordaanse handen. Er werden tijdens die jaren 56 synagogen vernield en de Joodse begraafplaatsen geschonden. In 1967 werd Oost Jeruzalem door Israël veroverd op Jordanië en sindsdien is daardoor in principe de mogelijkheid van toegankelijkheid voor Christendom, Jodendom, en Islam gewaarborgd. Er zijn beperkingen, Joden mogen niet bidden op het Tempelplein, lang niet alle Palestijnen krijgen tijdens/voor hun heilige feesten een visum voor Jeruzalem en het beheer van de Tempelberg is in handen van de Jordaanse Islamitische Waqf.

 

De toegang tot Jeruzalem voor alle religies is in principe onder Israëlische vlag dus wel mogelijk, maar niet onder Arabisch of Palestijnse bestuur. Het verleden heeft geleerd dat er in Oost Jeruzalem tussen 1948 en 1967 niet alleen ernstige vernieling van Joods goed plaatsvond, ook werd Joden daar alle toegang ontzegd. Gelet op de toenemende christenvervolging in Arabische landen is het zeer de vraag of ook christenen in een eventueel toekomstig Palestijns Oost Jeruzalem mogen blijven komen.

Als Pizzaballa lef zou hebben gehad dan had hij aan zijn jeugdig publiek duidelijk gemaakt dat de toegankelijkheid van Jeruzalem niet is gewaarborgd door het aanwenden van christelijke ethiek. Wel door het maken van keiharde afspraken onder zeker ook auspiciën van de Israëlische overheid. Zo’n stellingname is weliswaar gestoeld op werkelijkheidsbesef, niet op idealisme, maar die zou toch een heel waardevolle discussie hebben kunnen uitlokken met mogelijk interessante uitkomsten. Helaas ontbreekt het binnen christelijke kerken vaak aan realiteitsbesef, vooral wanneer het om acties en beleid gaat van de Israëlische overheid. De uitspraken van Pizzaballa zijn daar een typerend voorbeeld van.

 

zaterdag 26 augustus 2017

Ruzie om demontage zonnepanelen in Jubbet ad-Dib

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2017/08/25/ruzie-om-demontage-zonnepanelen-jubbet-ad-dib/

 

– Door Tjalling. –

 

Recent heeft Israël een Nederlands ontwikkelingsproject op de Westelijke Jordaanoever gesloopt. Het gaat om 96 zonnepanelen en andere apparatuur, bestemd voor de elektriciteitsvoorziening van het Palestijnse dorp Jubbet ad-Dib. Bij alle publicaties over dit onderwerp werd de kant van Israël opnieuw onvoldoende toegelicht. In diverse artikelen hierover werd vooral gesproken over het op verschillende manieren uit te leggen begrip ‘sloop’, maar Joop.nl ging nòg een stapje verder en kopte met: ‘Israël vernietigt wéér hulpproject in Palestina’.

 

Nederland heeft In 2016 ongeveer 500.000 euro betaald om het kleine Jubbet ad-Dib (162 inwoners in 2007 en niet op het elektriciteitsnet aangesloten) met zonnepanelen en andere apparatuur van stroom te voorzien. Een half miljoen Euro bestemd voor zonnepanelen is geen gering bedrag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag was woedend om de sloop en had per direct ernstig geprotesteerd bij de Israëlische autoriteiten en aangedrongen op teruggave van de goederen. Nadat premier Rutte de Israëlische premier Netanyahu persoonlijk over deze kwestie had opgebeld, zijn die panelen inderdaad teruggegeven.

 

Bijna een half miljoen Euro is dus niet niks. Men moet als verantwoordelijke partij voor die sloop gegronde argumenten hebben om zo’n duur project te demonteren. Die had Israël waarschijnlijk wel, maar dat bleek niet uit de berichtgeving in de media. Die bleef beperkt tot de melding over inbeslagname en sloop door Israël omdat er geen bouwvergunning voor zou zijn, plus de uitspraken van de ministers Koenders, BuZa en Ploumen, Ontwikkelingssamenwerking in antwoord op de Kamervragen van het CDA en de VVD. Volgens de bewindslieden zou uit de praktijk blijken dat Israël ‘niet of nauwelijks vergunningen afgeeft’, en ‘een Nederlandse poging om bij wijze van proef vergunningen te krijgen voor een project niet tot een positief resultaat heeft geleid’. Hieruit zou al snel de conclusie getrokken kunnen worden dat Israël gewoon niet meewerkt aan het ontwikkelen van hulpprojecten op de Westelijke Jordaanoever, wat ten koste gaat van onschuldige Palestijnse bewoners die toch al zo lijden onder ‘de bezetting’ en de verdeeldheid van hun eigen bestuur.

De vraag waaròm Israël geen bouwvergunningen verstrekt is volstrekt niet aan bod gekomen in de media. Het verkrijgen van een bouwvergunning van Israël voor hulpprojecten voor Palestijnen, gefinancierd door EU–landen is niet makkelijk. Waarschijnlijk is dat – mede – een gevolg van een maatregel die Israël enkele jaren geleden heeft genomen, namelijk het stoppen van elke vorm van samenwerking met officiële vertegenwoordigers van de landen van de Europese Unie in delen van de West Bank: het C-gebied. Dit gebied werd, zoals in de Oslo Akkoorden is vastgelegd, in 1993 onder Israëlisch bestuur geplaatst en valt sindsdien tot nader order onder de bevoegdheid van het Israëlische ministerie van Defensie. In 2013 heeft de toenmalige Israëlische minister van Defensie Moshe Ya’alon instructies gegeven aan de IDF en aan de COGAT om die samenwerking in het C-gebied te stoppen.

 

De instructies waren, en zijn, bedoeld voor de EU-vertegenwoordigers die werken aan humanitaire projecten in het C-gebied. In de andere gebieden op de West Bank, het A-gebied (volledig onder Palestijnse controle) en het B-gebied (waarin gedeelde controle van de Palestijnse Autoriteit en Israël) zal de Israëlische regering en de IDF wel blijven samenwerken met de vertegenwoordigers van de EU-landen. Waarschijnlijk volgden deze instructies van minister Ya’alon op het besluit van de 28 lidstaten van de Europese Unie op 16 juli 2013 om Israël een verhulde economische boycot op te leggen voor met name producten die worden gemaakt voorbij de Groene Lijn. Op elke actie volgt nu eenmaal een reactie.

 

Israël wil uiteraard niet dat zijn soevereiniteit wordt geschonden. Echter de EU keurt ’de bezetting door Israël’ van de hele Westoever af en zal dat blijven doen. Er is dan ook sprake van een enorm verschil van politieke inzichten en standpunten. Of wel, een kloof die niet zomaar overbrugd zal worden. Totdat er een definitieve vredesregeling tot stand is gekomen tussen Israël en de Palestijnen, waarbij de grenzen tijdens rechtstreekse onderhandelingen zijn vastgesteld, blijft het gehele C-gebied onder Israëlisch gezag vallen.

Om terug te keren naar Jubbet adh-Dhib, ook dat dorpje ligt in het C-gebied. Van samenwerking tussen de EU en Israël zal daar dan ook geen sprake zijn totdat er in de toekomst een vredesregeling tot stand zal zijn gekomen waarbij dit plaatsje definitief Palestijns gebied wordt. Tenslotte: De ‘boosheid’ waarmee BuZa in Den Haag reageerde moet eerder vanuit politieke motieven te verklaren zijn dan vanuit oprechte verontwaardiging.


Wikipedia: Jubbet adh-Dhib

 

dinsdag 1 augustus 2017

Faktencheck en feiten in een Duitse docu: Gaza & Parijs (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2017/08/01/faktencheck-en-feiten-in-een-duitse-docu-gaza-parijs/

 

= IMO Blog = 

– Vervolg op Faktencheck en feiten in een Duitse docu: NGO’s

Zoals gezegd vond ik de documentaire “Auserwählt und ausgegrenzt – Der Hass auf Juden in Europa” evenals de zogenaamde “Faktencheck” soms nogal kort door de bocht. Waar de check bedoeld zou zijn om de docu van noodzakelijke context en nuance te voorzien, lijkt zij soms even ongenuanceerd te proberen de boodschap van de film onderuit te halen. Wanneer je als omroep de documentairemakers beschuldigt van onprofessioneel werken, zou je zeggen dat je zelf extra goed oplet dat alles wat je schrijft goed onderbouwd is en relevante context wel benoemt.

Gaza

Nog een paar voorbeelden. Het krijgt in de docu weinig (te weinig) aandacht, maar op een zeker moment komen een aantal krantenkoppen in beeld en vertelt men dat de media een eenzijdig beeld gaven van bijvoorbeeld de Gazaoorlog en Israel slechts als dader neerzetten en de Palestijnen als slachtoffer. Gehekeld werd bijvoorbeeld dat in de koppen vaak alleen Palestijnse doden staan en pas verderop in het artikel blijkt het om strijders te gaan die zelf eerst aanvielen. Een bekend verschijnsel dat ik hier ook al vaker heb besproken en gehekeld. De Faktencheck valt erover en schrijft dat uit onderzoek blijkt:

“… dass sich beispielsweise die Berichterstattung zur Zweiten Intifada und den Gaza-Kriegen 2009 und 2012 in Qualitätszeitungen, aber auch dem deutschen Fernsehen kaum substantiell voneinander unterschieden hat und vorrangig versucht wurde, ausgewogen über die Konfliktparteien zu berichten.” (IFEM 2002; Maurer/Kempf 2011; Witte 2014)

Een nietszeggende tekst. Dat men probeerde om evenwichtig te berichten wil nog niet zeggen dat het ook is gelukt. Er wordt verwezen naar onderzoek dat niet eens online te vinden is, niet te checken dus. Waar gingen die onderzoeken vanuit, in opdracht van wie werden ze uitgevoerd en door wie? In Nederland is vaker onderzoek gedaan naar de berichtgeving met tegengestelde conclusies. Ook in Duitsland is er onderzoek met tegengestelde conclusies, zo blijkt uit dit interview in het gerenommeerde Die Zeit met iemand die tot de conclusie kwam dat Israel vaak (in driekwart van de gevallen) in de koppen als agressor wordt neergezet. Het is moeilijk om het zo op te zetten dat je echt objectief kunt vaststellen dat de berichtgeving al dan niet objectief of evenwichtig is. Het lijkt me echter vrij duidelijk dat in de koppen vaker Palestijnse slachtoffers worden genoemd. ‘Omdat die ook vaker slachtoffer waren’, is daar tegenin te brengen. ‘Maar wel vaak zelf met het geweld begonnen’, is daar weer tegenin te brengen. Als men de docu wat dit betreft had willen hekelen, had men concrete voorbeelden moeten geven waaruit een ander beeld naar voren komt, en niet alleen een nietszeggende tekst plaatsen met verwijzing naar onderzoeken.

De Faktencheck hekelt ook de vergelijking in de film van de Gazastrook met Parijs. De bevolkingsdichtheid van Parijs is namelijk vier keer zo hoog als die in de Gazastrook, maar slechts twee keer zo hoog als die in Gazastad, aldus de check. Een zwak argument, want het is duidelijk dat men de hele strook bedoelde. Men vergelijkt de levensverwachting en kindersterfte in Gaza immers met die in andere landen, niet met andere steden. Je kunt je afvragen of het dan fair is de bevolkingsdichtheid met een stad te vergelijken, daar een stad altijd dichtbevolkter is dan het ommeland en dat ommeland ook nodig heeft voor bijvoorbeeld de voedselvoorziening. Toch zijn er ook hele conglomeraten die groter zijn dan heel Nederland (en dus vele malen groter dan de Gazastrook) en in totaal een hogere bevolkingsdichtheid hebben dan de Gazastrook. Wat men wil zeggen: de problemen en ellende in de Gazastrook liggen niet in de eerste plaats aan de bevolkingsdichtheid, noch aan grote armoede en slechte medische voorzieningen. In een aantal opzichten staat het gebied er niet extreem slecht voor. Het is dan zacht gezegd ietwat vreemd dat wel het meeste geld per inwoner aan hulpgeld van de VN en de EU naar dit gebied gaat (EU geld via hulporganisaties en indirect via de PA, VN geld via de UNRWA). In de film komen verschillende willekeurige Gazanen aan het woord die klagen dat zij nog nooit iets van dat geld hebben gezien, en een UNRWA directeur die nogal hakkelt op de vraag hoe dat geld precies de bevolking ten goede komt, en waar het überhaupt allemaal is gebleven. Overigens meldt het CIDI dat de helft van het hulpgeld dat de PA krijgt wordt besteed aan uitkeringen voor Palestijnen in Israelische gevangenissen.

De docu meldt ook dat Gazanen hen off camera zeiden dat de EU alle financiële hulp aan Gaza stop moet zetten, zodat het Hamas regime ten val komt. En dat de pro-Palestina beweging in Europa dit tegenwerkt en daarmee fungeert als een vijfde colonne van Hamas. Ook daarover vielen de makers van de Faktencheck, en zij melden dat het zeer de vraag is of Hamas zonder hulp vanuit Europa in zou storten, omdat zij in de Arabische wereld ook goede kontakten en bases heeft. Vervolgens schrijft men:

“Als fünfte Kolonne versteht man heimliche, subversiv tätige Gruppierungen, die an Umstürzen arbeiten. Der Kommentar stellt damit in seiner Argumentation Unterstützer Palästinas unter Generalverdacht.”

Nounounou. De term wordt wel vaker in overdrachtelijke, meer algemene zin gebruikt. Daarbij maakt de docu (enkele storende slordigheden daargelaten) genoeg duidelijk hoe men tot die conclusie is gekomen. Vooral de BDS beweging met haar Apartheidsweek en de vele pro-Gaza demonstraties waar men het vaak letterlijk voor Hamas opneemt, maken het bont. Appa heeft in Nederland de menigte in geschreeuwd dat Hamas helden zijn en legitiem verzet plegen en dat iedereen die Israel en het zionisme steunt zijn vijand is. Delen van de pro-Palestina beweging zijn inderdaad zodanig geradikaliseerd dat een dergelijke conclusie niet overdreven is. Het had de docu gesierd (en overtuigender gemaakt) als men onderscheid had gemaakt tussen de radikale antizionistische pro-Palestina activisten en de meer gematigde tak die zegt vrede, onderhandelingen en een tweestatenoplossing voor te staan. Maar ook deze gematigder tak gaat niet vrijuit: in woord veroordeelt men weliswaar het geweld aan beide kanten, maar in feite ziet men Israel als de enige schuldige in het conflict, en eist allerhande drukmaatregelen op Israel. Ook eisen zij dat Israel de grens met Gaza opent en veel meer spullen en materiaal doorlaat, waardoor men direct Hamas in de kaart speelt. Daarbij pleiten juist gematigder organisaties en mensen vaak voor praten met (en dus ook erkenning van) Hamas en beweren dat Hamas daar pragmatisch genoeg voor is. Ook zij spelen Hamas dus in de kaart en dragen bij aan haar legitimiteit, en dus macht en invloed.

Parijs

Tot slot gaat de docu in op heftige rellen, demonstraties en antisemitisch geweld in de Parijse voorstad Sarcelles ten tijde van de Gaza Oorlog in 2014. Opvallend vond ik hoe weinig ik hierover in Nederlandse media ben tegengekomen en hoe weinig aandacht dit heeft gekregen, ook van de politiek. In de docu omschrijft men het als volgt:

“In Frankreich werden das erste Mal auch Synagogen angegriffen. Am 13. Juli 2014 ziehen wütende Demonstranten zur Don Isaac Synagoge in Paris. Nur wenige Polizisten sind vor Ort. Während sich die Gläubigen in der Synagoge Stundenlang voller Angst verbarrikadieren, versuchen Mitglieder der jüdischen Gemeinde das Gebetshaus mit Stühlen zu verteidigen. Sie werden von den Antisemiten in die Flucht geschlagen, der wütende Mob umzingelt die Synagoge. Nur dank der nachrückenden Spezialkräfte der Polizei kann ein Blutbad verhindert werden. In der bürgerlichen Presse wird man danach den Juden vorwerfen, sie hätten provoziert. Wehrhafte Juden sieht man in Europa nicht gerne. Für viele französische Juden war dieser Tag eine Zäsur.”

Dat is zeker niet overdreven gesteld, als ik dat met artikelen in andere kranten vergelijk, zoals de Bayernkurier. Daar heeft men het over honderden jonge mannen van Arabische komaf die met ijzeren staven bewapend op Jodenjacht waren. Ternauwernood is een pogrom voorkomen volgens de president van een belangrijke Joodse organisatie. Vijf synagogen werden binnen een week aangevallen. Er circuleerde een oproep om de Jodenwijk in Sarcelles aan te vallen, een wijk waar tot dan toe Joden relatief goed samenleefden met de moslimmeerderheid en die daarom ook wel ‘klein Jeruzalem’ werd genoemd. Toen de politie een bloedbad wist te voorkomen, viel men een apotheek en koshere winkel aan onder leuzen dat Hitler gelijk had en de Joden dood moeten. Ook citeert men de Frankfurter Allgemeine waar Alain Finkielkraut spreekt van een alliantie tussen de antizionistische en antikapitalistische radikale linke met radikale islamisten. Volgens de JTA was de aanval in Sarcelles de negende aanval sinds de Gaza Oorlog. In dit artikel ook aandacht voor hoe de Joden zichzelf verdedigen, omdat de politie wat dit betreft in gebreke blijft. Hierin speelt de radikale JDL een belangrijke rol. De houding van de gevestigde Joodse organisaties veranderde door de hevige antisemitische uitbarstingen tijdens de Gazaoorlog; was men eerst afwijzend, nu is men de JDL dankbaar dat men synagoges verdedigt wanneer de politie er (nog) niet is, zoals in Sarcelles, waar zij een bloedbad wisten te voorkomen. De docu had de JDL echter niet vermeld en heeft het alleen over leden van de Joodse gemeenschap die de synagoge met stoelen verdedigden. Men schrijft:

“Unter den Mitgliedern der jüdischen Gemeinde, die das Gebetshaus mit Stühlen verteidigt haben, waren auch Jugendliche der Jewish Defense League. Dies ist eine Organisation, die in den USA als terroristische Vereinigung erfasst wurde und auch 1994 von Israel als Terrororganisation definiert worden ist. Jugendlichen dieser Organisation wurde in diesem Zusammenhang seitens der Presse vorgeworfen, sie hätten provoziert.”

Het klopt misschien dat het correcter was geweest deze organisatie te vermelden. Maar het geweld was zo vreselijk, zo extreem, zo onvoorstelbaar, dat het al gauw zou overkomen alsof daarmee – precies zoals men in de ‘gewone’ pers hekelt – het geweld tegen de Joden en hun verdediging op een lijn wil stellen. Zoals ook een lid van het gerenommeerde CRIF het verwoordt: “the JDS has its problematic aspects, but now is not the time to discuss them. We have more pressing issues.” Ook de Faktencheck laadt die verdenking op zich door droogjes te vermelden dat zij in de VS als terroristische organisatie geldt en dat ‘in deze samenhang’ de pers hen provocatie verwijt. Hun acties waren echter puur verdedigend, en het feit dat deze organisatie op andere plaatsen en momenten soms heel kwalijke dingen heeft gedaan, verandert daar niks aan. Nu wekt de Faktencheck echter de indruk, dat dat verwijt terecht is en de Joden het geweld dus op zijn minst gedeeltelijk, aan zichzelf te danken hebben. Gezien de zeer ernstige aard van het gebeurde is dat ongehoord.

Wat in Sarcelles en andere Franse voorsteden is gebeurd zou ons blijvend aan het denken moeten zetten over het extreme antisemitisme dat de kop opsteekt wanneer het geweld tussen Israel en de Palestijnen escaleert. Het laat de dunne lijn tussen antisemitisme en antizionisme zien, en de link tussen links radikalen en islamisten, zoals Finkielkraut opmerkte. Dit mag niet iets zijn dat alleen op rechtse blogs en Joodse websites wordt besproken, en af en toe voor het karretje gespannen van rechtse populisten. Het gaat ons allemaal aan en wij hebben allen een verantwoordelijkheid. Het is mede daarom zo jammer dat de docu makers niet zorgvuldiger te werk zijn gegaan, want hun boodschap is zeer urgent.

Ratna Pelle